Vol617气质美女Vanessa床上脱优雅服饰露性感白色内衣迷人诱惑写真56PVanessa爱蜜社

Vol617气质美女Vanessa床上脱优雅服饰露性感白色内衣迷人诱惑写真56PVanessa爱蜜社

何故於一年之間,日月蝕無解矣?五帝之神歷竟而窮困邪?

庞曰∶手足逆冷,皆属厥阴,不可下,亦不可汗。何故於一年之間,日月蝕無解矣?

諸神何得自在乎? 上焦得通,津液得下,胃气因和,身然汗出而解。

 又有引虚则索筋于肝,不得索之于金,而以手太阴为是。凡六極之表裹,擾擾之屬,俱各為其身計,不能為他人也。

医以火熏郁令汗出,恶寒遂甚,客热因火而发,怫郁蒸于肌肤,自为黄,小便微难,短气,鼻中出血。中和者人,主之四時五行共治焉。

 冬物悉藏,無一傷者,為黑帝太平也。五日可治,七日不可治,升麻汤主之。

Leave a Reply